Strašín

foto Bohumil Krutiš

 
TOPlist
   
 


HISTORIE - přehled kapitol

1.  Strašín

1.1  Poloha
1.2  Nejstarší osídlení a název vsi
1.3  Popis vsi
1.4  Lidová architektura
1.5  Vývoj a proměna vsi
1.6  Jména po chalupě
1.7  Hudebníci
1.8  20. století

2.  Dějiny panství

2.1  Žihobecké panství 
2.2  Žichovické panství

3.  Kostel Narození Panny Marie

3.1  Dějiny kostela
3.2  Popis kostela a okolního areálu
3.3  Cestou legendy
3.4  Cestou průzkumovou
3.5  Martin Rezek Strakonický
3.6  Tradice poustevníků
3.7  Panna Maria Strašínská

4.  Demografie strašínské farnosti

4.1  Farní obvod
4.2  Demografická studie
4.3  Katastry

5.  Závěr a zhodnocení

5.    Závěr a zhodnocení

6.  Příloha

6.    Přehled farářů ve Strašínu
       od roku 1668 dodnes

7.  Prameny a literatura

7.    Prameny a literatura

 

Autorem originálního textu je Jiří Novák,
redakčně upraveno